Søg
Close this search box.

Databeskyttelseserklæring

Databehandling under ansøgningsprocessen. Ved Arineo GmbH

1. Retsgrundlag

Ved at registrere dig hos Arineo GmbH giver du Arineo GmbH mulighed for at behandle dine personlige data i forbindelse med en specifik ansøgning med det formål at søge et job. Dette sker i overensstemmelse med kravene i § 26 BDSG. Dine data vil blive lagret og behandlet på vores softwarepartner Personio SE & Co. KG’s systemer. Videre behandling, i form af anonymisering sker i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f i GDPR

2.  Databeskyttelse og fortrolighed

Databeskyttelse er et vigtigt anliggende for os. Arineo GmbH og vores softwarepartner Personio SE & Co. KG har taget dine nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre fortroligheden af din ansøgning Alle medarbejdere i personaleafdelingen samt vores softwarepartner er forpligtet til at opretholde fortrolighed om persondata som en del af deres ansættelseskontrakt. Takket være automatisk aktiveret 256-bit kryptering er der sørget for sikker transmission af dine data. Ved behandling af data tages der hensyn til de generelle standarder for datasikkerhed i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau.

3. Anvendelse af dine personlige data

Under ansøgningsprocessen gemmes, udover titel, efternavn og fornavn, de sædvanlige korrespondancedata såsom postadresse, e-mailadresse og telefonnumre i ansøgerdatabasen. Derudover registreres ansøgningsdokumenter som motivationsbreve, CV, faglige, uddannelses- og videreuddannelseskvalifikationer samt jobreferencer.
Disse data gemmes, vurderes, behandles eller videresendes kun internt som en del af din ansøgning. De er kun tilgængelige for medarbejdere i personaleafdelingen og de personer, der er ansvarlige for udvælgelsen af kandidater hos Arineo GmbH. Dine data videregives kun inden for Arineo GmbH-virksomhedsgruppen og behandles kun med henblik på ansøgningen. De anonymiserede data kan blive behandlet til statistiske formål (f.eks. rapportering). Der kan ikke drages konklusioner om enkelte personer, fordi dataene mister sin forbindelse til en fysisk person på grund af anonymisering. Ansøgningsdokumenter vil ikke blive anonymiseret, men vil blive slettet efter nedenstående frister.

4. Rettigheder for de berørte

Du har mulighed og ret til til enhver tid at kontakte den ansvarlige instans (Arineo GmbH, Pauliner Str. 12, 37073 Göttingen) og anmode om information om, hvordan dine data behandles.

Du har også ret til at rette dine oplysninger og slette dine data.

Du har ret til at begrænse behandlingen, dvs. kun at tillade, at nogle oplysninger behandles.

Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Arineo GmbH vil derefter kontrollere, i hvilket omfang manglende behandling er i konflikt med lovbestemte oplysnings- og behandlingsforpligtelser og vil informere dig herom.

Du har ret til dataportabilitet, dvs. at vi giver dig dine personoplysninger i maskinlæsbar form i et fælles format, som vi bestemmer, som leveres efter anmodning.

Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige myndighed for databeskyttelsestilsyn i dit land, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt og i overensstemmelse med denne erklæring.

Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Ved spørgsmål kan vores databeskyttelsesansvarlige kontaktes ved datenschutz@arineo.com

5. Opbevaring og sletning af data

Hvis du starter et job hos Arineo GmbH, vil dine personlige data, eller eventuelt et uddrag af dem, blive placeret i din personalemappe.

Dine data vil blive opbevaret i en periode på 180 dage efter, at ansøgningsprocessen er afsluttet. Dette gøres sædvanligvis for at opfylde juridiske forpligtelser eller for at forsvare sig mod ethvert krav, der opstår som følge af juridiske regler Vi er derefter forpligtet til at slette eller anonymisere dine data. I dette tilfælde er dataene kun tilgængelige for os som såkaldte metadata uden direkte personlig reference til statistiske evalueringer (f.eks. andel af kvinder eller mænd i ansøgerfeltet, antal ansøgninger pr. periode osv.).

Derudover forbeholder vi os retten til at gemme dine data til optagelse i vores “Talent pool”, efter at ansøgningsprocessen er afsluttet for at identificere eventuelle andre stillinger, der kan være af interesse for dig. Det gælder for eksempel også ansøgninger om en elev- eller praktikplads. Du kan give det nødvendige samtykke til optagelse i vores talentpulje på den respektive ansøgningsformular under afsnittet “Datafrigivelse”. Ved at vælge den passende formulering giver du dit samtykke til enhver yderligere lagring af dine data og optagelse i vores “Talent Pool”.

Databeskyttelses erklæring for Microsoft Teams

1. Oplysninger om indsamling af persondata

Vi, Arineo GmbH, ønsker med denne databeskyttelseserklæring  at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger Microsoft Teams Det bruges til at sikre decentral og enkel kommunikation med kunder, partnere og ansøgere for at opretholde vores kontraktlige forpligtelser.

2. Ansvarlig person

Arineo GmbH
Pauliner Str. 12
37073 Göttingen

3. Formålet med behandlingen

Vi indsamler og bruger udelukkende dine personlige data til at bruge Microsoft Teams, en kommunikationsplatform med mulighed for at afholde lyd- og videokonferencer. Dine personoplysninger vil blive behandlet inden for rammerne af bestemmelserne i forordningen om databeskyttelseslovgivning i EU og Forbundsrepublikken Tyskland Der vil ikke finde yderligere behandling sted til andre formål end de nedenfor angivne.

 4. Microsoft Teams

Gennem videokonferencefunktionen i Microsoft Teams kan vi tilbyde dig en måde at kommunikere på. Vi bruger Microsoft Teams til at afholde onlinemøder og onlinebegivenheder. Vi bruger tilstanden “Team Meetings” i Microsoft Teams:

Under Teams Meetings er lyd-, billed- og chatfunktioner åbne og anvendelige for alle. Uden for Teams Meetings kan der også tages kontakt via chat.

5. Hvilke data behandler vi med Microsoft Teams?
Når vi bruger Microsoft Teams, behandler vi følgende data:

 • Kommunikationsdata (f.eks. din e-mailadresse, hvis du oplyser den personligt)
 • Personlige stamdata (hvis du selv oplyser disse)
 • Indhold af onlinemødet (hvis du optræder personligt med talte og/eller skriftlige bidrag), herunder lyd- og billeddata i video- og lydkonferencer
 • Autentifikationsdata
 • Logfiler, protokoldata
 • Metadata (f.eks. IP-adresse, tidspunkt for deltagelse osv.)
 • Profildata (f.eks. dit brugernavn, hvis du selv angiver dette)
 • Data delt gennem upload
 • Oprettede kalenderposter
 • Indhold oprettet og redigeret i Word, Excel, PowerPoint og OneNote

Microsoft Teams er en del af Microsoft Office 365 og er software fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA.

6. Retsgrundlag for behandlingen


Vi udfører databehandling baseret på en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR og til kontraktopfyldelse og kontraktindledning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDP I tilfælde af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, er vores legitime interesse i databehandling baseret på:

 • Afstemning om kontrakter
 • Samtaler
 • Informationsudveksling

I tilfælde af jobsamtaler er retsgrundlaget for behandlingen reguleret af § 26 BDSG sammenholdt med artikel 88 GDPR.

7. Videregivelse af data


(1) Vi videregiver ikke dine data. Processoren, der arbejder for os, er Microsoft Ireland Operations Ltd. in Dublin/Irland (Microsoft). Lagerplaceringen af dine data i skyen er i Europa-regionen. I aftalen om databehandling mellem Arineo og Microsoft er overførsel til tredjeparter eller tredjelande ikke er inkluderet eller muliggjort. For stadig at tilbyde et passende beskyttelsesniveau og på grund af omstændighederne beskrevet i afsnit 2, har vi indgået standardkontraktklausuler med Microsoft. (Art. 44 til 49 GDPR, informationsside for EU-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de)

(2) Microsoft Teams er en del af Microsoft Office 365 cloud-applikationen. For at bruge Microsoft Office 365 kan det være nødvendigt med en brugerkonto. Du behøver ikke en Teams-konto for at deltage i et Teams-møde. Mere information kan findes her: Support Microsoft

Som tjenesteudbyder forbeholder Microsoft sig retten til at bruge og behandle dine data til egne forretningsformål. I dette tilfælde fungerer Microsoft som sin egen registeransvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og er derefter eneansvarlig for at overholde databeskyttelseslovgivningen. Overførsel af data til tredjelande kan ikke udelukkes, hvilket kan udgøre en databeskyttelsesrisiko for de berørte. Mere information herom kan findes under: Microsoft Teams – Databeskyttelse – Microsoft Teams |Microsoft Docs

 

8. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige:

E-Mail: datenschutz@arineo.com

 

9. Dine rettigheder

(1)  Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til dine personlige data:

 • Ret til information i henhold til artikel 15 GDPR om dine personoplysninger behandlet af os
 • Ret til berigtigelse af ukorrekte personoplysninger i henhold til artikel 16 i GDPR
 • Ret til sletning af dine personoplysninger i henhold til artikel 17 i GDPR
 • Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR
 • Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring i henhold til artikel 21, stk. 2 og stk. 3 i GDPR. For at gøre indsigelse, brug følgende adresse: datenschutz@arineo.com
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 I GDPR

(2) Du har også ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsestilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt.