Søg
Close this search box.
Søg
Logo der Arineo GmbH

Chefen? Det er os!

Vi ønsker at bestemme i hvilken retning vores virksomhed skal bevæge sig, og hvordan vores arbejdsdag skal se ud. Derfor stod det hurtigt klart, at ingen af de traditionelle virksomhedsmodeller passede til os – så vi udviklede vores egen. En model der var skræddersyet til os, vores behov og ønsker. Så hvis du ønsker at arbejde på eget initiativ og drive virksomheden fremad som et hold, er du kommet til det rette sted!

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Samarbejds-organisationen – en arbejdsform der tiltaler os

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

En flad organisation og en høj grad af personligt ansvar, er vores opskrift på at blive den foretrukne arbejdsgiver.

Vi organiserer og fordeler alle de klassiske ledelsesopgaver på mange skuldre. Vi koordinerer opgaver, udvikler strategier, støtter hinanden, skaber retningslinjer og giver feedback. I vores teams, bliver ledelsesopgaverne båret af dem, der er mest kvalificeret på et personligt og professionelt plan, og som elsker at udføre dem. Alle beslutninger koordineres naturligvis med resten af teamet.

Beslutninger træffes af dem, der er mest kvalificeret til at tage ansvaret.

Hos Arineo, træffes beslutningerne der, hvor kvalifikationerne er størst – frem for at sende dem op gennem et klassisk hierarki. På den måde bliver vi hurtigere og langt mere agile. Det giver os et stærkt fokus på medarbejderne. Mere involvering og færre forhindringer i hverdagen. Vi ønsker at fremme den fælles beslutsomhed, bidrage med vores faglighed og udnytte vores individuelle styrker. Vi står derfor i en stærk konkurrenceposition: Robuste, effektive og opfindsomme.

En virksomhed, hvor succesen tilhører alle

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Du er en del af din egen virksomhed

En virksomhed der tilhører medarbejderne. Det er lige, hvad Arineo er. Vi arbejder sammen for den fælles succes. Dette betyder en høj grad af personligt ansvar og motivation til at forme Arineo. Vi skaber de bedste rammer for arbejdet. Det gør os ikke blot til en foretrukken arbejdsplads, men hjælper os med at fokusere 100% på vores kunders succes. Og frem for alt, så giver det os den sikkerhed der ligger i at vide, at vi ikke pludselig bliver solgt og ender på fremmede hænder.

Vores profit tjener virksomhedens formål

Den profit vi genererer hos Arineo, er udelukkende til og for virksomheden. Vi investerer den fælles indtjening i udviklingen af vores kolleger, virksomhed og teknologi. Det styrker vores vækst, og giver fremtidig stabilitet. Vores vision er trods alt at blive IT-industriens foretrukne arbejdsplads!

Vi ser frem til at lære dig at kende – bliv en del af holdet.

Vi fungerer som et hold, hvor alle kan bidrage.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Vores værdier definerer vores hverdag.

Vores værdier definerer os. De fortæller os ikke blot hvem vi er, men sætter retningen for vores videre udvikling. Deres formål er at minde os om vores målsætninger, og vise vejen i hverdagen. De fortæller andre hvem vi er, og hvad der betyder noget for os.

Vi har indsamlet, diskuteret og udviklet disse værdier i fællesskab. Femten bærende værdier er måske nok mange, ikke desto mindre ønskede vi ikke at begrænse os tvungent. Summen af vores værdier repræsenterer nemlig vores mangfoldighed.

Vi ønsker ikke at lade som om – vi er ærlige over for hinanden, over for kunder og partnere. Vi gør al information transparent, giver tilbagemeldinger og finder de bedste løsninger sammen. Vi fokuserer på individet.

Åbne, ærlige og autentiske Åbne, ærlige og autentiske

Vores gensidige tillid skaber sammenhængskraft og personlig frihed. Vi giver og modtager tillid – det er grundlaget for vores samarbejde og kollegiale organisation.

Vi holder ord Vi holder ord

Medarbejderorientering er vores succesfaktor. Vi behandler folk i et positivt, respektfuldt og værdsættende lys – internt såvel som eksternt. Vi respekterer forskelle, tilbyder støtte, og anerkender andres interesser.

Vi fokuserer på individet Vi fokuserer på individet

Pålidelighed skaber tryghed. Arineo er til at stole på – for såvel vores kollegaer, vores kunder og partnere. Vi holder hvad vi lover, arbejder sammen for at nå vores mål og løser opgaverne på en god og pålidelig måde.

Et fundament af tillid Et fundament af tillid

Vores fælles mål er det som samler os. Vi holder sammen. Støtter hinanden og samarbejder som kolleger. Vi respekterer fællesskabets interesser og løser konflikter konstruktivt.

Vi fungerer som et hold, Vi fungerer som et hold,

Vi skaber gode løsninger og kvalitet gennem selvrefleksion, kontinuerlige forbedringer og uddannelse. Derfor er vi stolte af vores bedrifter, og derfor har vi tilfredse kunder.

Kvalitet er en del af vores DNA Kvalitet er en del af vores DNA

Vi tager ansvar, vi træffer beslutninger, bidrager med ideer og handler uafhængigt. Sådan udvikler vi os, og former Arineo i fællesskab.

Sammen skaber vi fremtiden Sammen skaber vi fremtiden

Alle er velkomne som individ uanset køn, nationalitet, alder, hudfarve, og tro. Vi har de samme rettigheder og pligter overfor hinanden – vi behandler hinanden retfærdigt og promoverer lighed.

Retfærdighed og lighed Retfærdighed og lighed

Det bør være sjovt at arbejde. Vi skaber et venligt miljø, hvor vi kan grine sammen. Humor er en essentiel del af vores fællesskab.

Sjov baner vejen for store bedrifter Sjov baner vejen for store bedrifter

Som serviceleverandører er vores kunder vores partnere – vi behandler dem fair og professionelt. Og fordi kundeprojekter udgør kernen af vores arbejde, søger vi altid at levere resultater af høj kvalitet. Vi er stolte af vores succes og ikke mindst af vores kunders tilfredshed.

Tilfredse kunder Tilfredse kunder

Entreprenørånd og solide økonomiske betragtninger sikre vores fremtid. Rimelige profitter og ansvarlige investeringer er grundlaget for jobsikkerhed, vækst og hele virksomheden.

Med afsæt i økonomisk effektivitet Med afsæt i økonomisk effektivitet

Vi tager handling: Alle i Arineo tager ansvar. Vi stoler på vores “eksperters” beslutninger. Fælles interesser definerer vores handlinger, og vi er rollemodeller for andre.

Vi viser vejen Vi viser vejen

Vi møder nye mennesker og ideer med et åbent sind. Vores ledelsesfilosofi og agile samarbejdsform, sætter os i stand til at bevæge os fleksibelt og opfindsomt ind i fremtiden.

Modet til at gå nye veje Modet til at gå nye veje

Arineo skal have en bæredygtig og langsigtet vækst. Derfor er vi altid varsomme med vores ressourcer, og er opmærksomme på os selv og virksomheden. Vi investerer i samarbejdsorganisationen, innovation og videre udvikling, som den bærende faktor for vores fremtid.

Kom og bliv Kom og bliv

Den medarbejderejede virksomhed (EOC) er vores mål. Vi vil være en innovativ organisation. Selvbestemmende og uafhængige af økonomiske interesser fra tredjeparter. Det er dét som har forenet os, og som driver vores udvikling.

Selvbestemmende og uafhængige Selvbestemmende og uafhængige

Aktuelle it-jobtilbud

Fuld tid

Deltid

Specialist I Dynamics 365 FSCM – Supply Chain Management (alle køn)

Hjemmekontor, København

Fuld tid

Deltid

Specialist I Dynamics 365 FSCM – Finance (alle køn)

Hjemmekontor, København

Vi ser frem til at lære dig at kende – bliv en del af holdet.

Interview: Mangfoldighed og succes

Jennifer Emrich

Jennifer

Jeg nyder virkelig det støttende og berigende samarbejde med mine kolleger, og det er en vigtig drivkraft i mit daglige arbejde.

Portait von Ariane Mühlethaler.

Ariane

Hvis et privat projekt kræver mere opmærksomhed, kan jeg som regel forene det med mit job.

Portrait von Sarah Peters

Sarah

Jeg ville også finde det fornuftigt, hvis økonomisk succesrige virksomheder deltog i gode lokale børnepasningsordninger for at ansætte flere kvinder på fuld tid og generelt lette forældrenes byrde.

Florencia Kloster

Florencia

En yderligere motivation for at få fodfæste i branchen var den fleksible arbejdstidsmodel, som praktiseres aktivt hos Arineo og muliggør en meget god balance mellem arbejde og privatliv.

Merværdi...

Arineo Swing

Vi er respektfulde

Hos Arineo, er vi medarbejdere direkte ansvarlig for virksomhedens succes. Det betyder, at vi tager ansvar for alt: vores handlinger, for os selv og for vores kolleger. På den måde, bidrager vi alle til vores fælles succes.

Ved spørgsmål om din ansøgning

Jennifer Emrich
Jennifer Emrich
HR Management und Recruiting Specialist